Sistem za nadzor poštara

i organizaciju rada na terenu
SatPOST™ rejoni

Kroz SatPOST™ modul je razvijen mehanizam za kreiranje, izmjenu i kopiju dostavnih rejona sa grafičkim prikazom i lakom manipulacijom za veliki broj rejona.
Praćenje


SatPOST™ modul omogućava praćenje kretanja poštara i drugih zaposlenih u poštanskim sistemima u skladu sa unaprijed kreiranim dostavnim rejonima.

Praćenje se vrši od momenta izlaska poštonoše iz objekta pošte, pa sve do povratka sa dostavnih rejona nazad u objekat.

Podaci o kretanju su dostupni korisniku sistema u realnom vremenu i u statističkim pregledima koji sadrže sledeće podatke: ime i prezime poštonoše, pripadajuću radnu jedinicu, poštu, dostavni rejon, kao i ukupno radno vrijeme kretanja pješke, ukupna pređena kilometraža pješke i sl.

Mape


Mape pokrivaju zemlje regiona i evropske unije.

Vidljive su oznake i granice država, mreže puteva i veći gradovi.

Satelitski prikaz mapa je sa licenciranih satelitskih izvora, omogućen od strane licenciranih provajdera takvih usluga (kao što su npr. Google, Bing i slični).

SatIRS™ kroz svoje baze podataka omogućava jednostavno kreiranje lokacija od interesa (POI) i dostavnih rejona, kao i kreiranje planera posjeta tih lokacija i rejona.

Alarmi i pravila detekcije

Operacije u slučaju detekcije alarma se obavljaju po samoj detekciji, a omogućavaju:

Modul SatPOST omogućava korištenje i SOS alarma putem postavljanja SOS dugmeta u vozilo ili pritiskom odgovarajućeg dugmeta na uređaju za lično praćenje.Izvještaji i statistika

Sistem omogućava generisanje izvještaja, te izvoz izvještaja u jedan od standardnih formata: PDF i MS Excel. Kroz sistem je dostupno automatsko generisanje određenih periodičkih (dnevnih, sedmičnih ili mjesečnih) izvještaja za određene kategorije korisnika koji se prate, kao i njihovo dostavljanje putem definisanih e-mail naloga. Izvještaji se mogu generisati na različite načine, po samo jednom vozilu/osobi ili grupi vozila/osoba.

Kontakt

Satwork d.o.o. Banjaluka, BiH
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 132,
78000 Banja Luka, RS/BiH

Centrala
Tel: +387 51 233 000
Fax: +387 51 233 009
E-mail: info@satwork.net

Podrška
Tel: +387 51 233 005
Fax: +387 65 700 905
E-mail: podrska@satwork.net

Prodaja
Tel: +387 51 233 001
Fax: +387 66 377 377, +387 66 111 911
E-mail: prodaja@satwork.netSatwork Srbija
Adresa: Slobodana Glumca 6a,
11080 Zemun, Srbija

Podrška
Tel: +381 11 316 13 72
Fax: +381 64 823 92 88
E-mail: podrska@satwork.net

Prodaja
Tel: +381 11 316 13 72
Fax: +381 64 823 92 93
E-mail: prodaja@satwork.net

Satwork Crna Gora
Adresa: Cetinjski put BB, Novi City kvart, Zgrada 1, Lokal br. 6,
81000 Podgorica, Crna Gora

Podrška
Tel: +387 51 233 005
Fax: +382 68 803 888, +387 65 700 905
E-mail: podrska@satwork.net

Prodaja
Tel: +387 51 233 001
Fax: +382 68 803 888, +387 66 111 911
E-mail: prodaja@satwork.net